Copyright © 2017 by - Movi computerbedrijf  ·  All Rights reserved  -  E-Mail:walter@movi.be - www.movi.be
HOME
VOORWAARDEN
PRIJZEN
CONTACT
motorhomerent.be
info@motorhomerent.be
Wendy 0479 28 38 24
Philip 0475 25 36 53
Koppens Philip
Hanjoul Wendy
Sint Jobsesteenweg 21
2930 Brasschaat
BTW : BE 0837.855.415
Rek : BE22 3770 8226 6747
DISCLAIMER
PAARDENTRAILER
Artikel 1: Voorwaarden
Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking stellen van een motorhome

Vertrekgarantie :
Indien om welke reden ook het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, heeft de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard zonder de voorwaarde van vergelijkbaarheid.
Rijbewijs en identiteitskaart :
De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

Prijzen :
De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Bij gebrek hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren. Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met reisbijstand met een vrijstelling
van 1.250 euro (vrijstelling per schadegeval), verbruik van gas en toiletreinigingsmiddelen. Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnen leveren met volle dieseltank. Eventueel verschil is ten laste van de huurder. Bij reservering wordt een voorschot van 50% van de huurprijs gevraagd met een minimumbedrag van 350 €. Het saldo dienst ten laatste 30 dagen voor het vertrek te worden afgerekend via bankoverschrijving op rekeningnummer:
BE22 3770 8226 6747. Annulatieverzekering kan bekomen worden op aanvraag.

Verhuurtermijn :

Weekverhuur:
Afhaling Zaterdag 13u00. Terug Zaterdag ten laatste 09u00. Uren te laat worden aan 100 € per uur aangerekend. Inbegrepen maximum 2000 km per week.

Weekendverhuur:
Voor zover beschikbaar en volgens afspraak uitgesloten in schoolvakanties. Van vrijdagavond tot maandagmorgen 09u00. Inbegrepen maximum 750 km.

Dagverhuur: (enkel in combinatie met week of weekend) Voor zover beschikbaar en volgens afspraak maximum 200km uitgesloten in schoolvakanties.

Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring. Voorwaarden voor extra lange periodes zijn onderling overeen te komen. Extra kilometers aan € 0,25 / km, BTW Inclusief.

Uitrusting :
Volgens inventaris omvat de uitrusting een fietsrek, een uittrekbaar luifel, een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, kookpotten en eet gerief, radio-cd, gas en toiletchemie. De motorhomes zijn voorzien van een anti-diefstal-systeem met stroomonderbreker. Alle uitvoeringen zijn MTM3500kg voor rijbewijs B.

Wat niet wordt toegelaten :
Bijkomende toestellen als bv. frietketel, microwave, enz… zijn niet toegelaten. Elke vorm van roken in de motorhome en in de bestuurderscabine is niet toegelaten.
Huisdieren zijn niet toegelaten, zonder overleg.

Voorwaarden :
Onze verhuur voorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen, vermeld op de groene kaart van de verzekering. Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij vòòr aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen. Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden door U bij vertrek gemeld. Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder. Toilet, ijskast enz… zijn leeg en gereinigd. Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of schuurmiddelen.

Artikel 2: Voorwerp
De huurder neemt de hierna beschreven motorhome, voorzien van alle boorddocumenten, van het bijhorend gereedschap en alle accessoires, in huur zonder bestuurder en erkent er bezit van genomen te hebben in perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken. De exacte beschrijving wordt opgemaakt voor het vertrek. Bij elke verhuring zal er voorafgaandelijk een uitgebreide omstandige inventaris opgemaakt worden eventueel met bijgevoegde foto’s.

Artikel 3: Beschrijving
Voertuig chassis van het : merk: Ford, type: Transit, motor: Diesel 170pk, versnellingsbak: automaat voorwiel aangedreven. Motorhome opbouw merk: CHAUSSON 720 Titanium MTM 3500 kg.

Beschrijving voertuig :
dieselmotor 170 pk automaat, dubbele airbag, radio-cd, camper gps, airco op de motor, centrale vergrendeling, cruise controle, elektrische verstelbare ruiten, fietsenrek, zonneluifel, muggendeur, 5 zitplaatsen met gordels, 5 slaapplaatsen, badkamer, keuken, zonnepaneel, lichtgewicht lpg tank, ESP, ASR, achteruitrijcamera en safety sloten cel + garage. Mocht de bewuste motorhome ooit onbeschikbaar zijn (door welke omstandigheid ook), dan kan de verhuurder een eventueel ander voertuig te beschikking stellen.

Artikel 4: Duur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur: vanaf……..tot…….. Indien het voertuig langer in bezit blijft van de huurder dan onmiddellijk de politie hiervan op de hoogte gebracht worden.

Artikel 5: Huurprijs en betalingswijze
Huurprijs naargelang perioden steeds 21% BTW inbegrepen. Voorschot van 50% bij reservatie (te voldoen binnen de 5dagen na datum overeenkomst) per overschrijving op rekeningnummer: BE22 3770 8226 6747. Resterende saldo te betalen ten laatste 4 weken voor de aanvang van de huurperiode.

Artikel 6: Inbegrepen in de huurprijs
Aantal km volgens overeengekomen perioden (zie verhuur termijn) Omniumverzekering(vrijstelling van 1250€ Ex btw per schadegeval) Reisbijstand in Europa: Dit geldt voor de landen zoals beschreven in de polis. Één fles WC-product Elektriciteitskabel met adapter Luifel Thule Fietsenrek voor 4 fietsen Thule Één gasfles LPG Alu Gevulde watertank Onderweg noodzakelijke onderhoudsbeurten en/of reparaties van motor en mechaniek, mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van de verhuurder. Dit zal eerst moeten voorgelegd worden aan de verhuurder om zijn akkoord te bekomen. Gewone geschreven bonnen en/of facturen van niet-erkende garages worden niet aanvaard.

Artikel 7: Niet inbegrepen in de huurprijs
De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en of verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg.
Boetes en processen verbaal (zie artikel 19) Tolheffingen Het verbruik van motorbrandstof, ad bleu, motorolie, water en gas boven de inbegrepen fles.

Artikel 8: Reservatie
De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot (zie Artikel 5) en het bezorgen van het rijbewijs en identiteitskaart binnen de 8 dagen na datum overeenkomst. Indien later vervalt de reservatie. Indien de betaling van het resterende saldo (zie Artikel 5) niet nagekomen wordt heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

Artikel 9: Waarborg
De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan 1.250 €. Dit kan betaald worden samen met het resterende saldo zoals beschreven in Artikel 5. Het bedrag van de waarborg zal ten laatste 10 werkdagen na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen wordt teruggegeven aan de verhuurder in de
staat zoals beschreven voor vertrek (zie Artikel 2). In geval van schade wordt deze per aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van opgemerkte schade of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van het schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 125€. De schadevergoeding voor de schade kan vergoed worden met de waarborg. Indien er nog bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, deze bijkomende schade zal ook gefactureerd worden aan de huurder.
Er kan eventueel een deskundige aangesteld worden op kosten van de huurder indien er een discussie is.

Artikel 10: Teruggave
Aan het einde van onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan de verhuurder of aan iedere door deze laatste aangewezen persoon, en dit op het adres zoals vermeld in Artikel 1. Partijen komen overeen dat de wagen zich in een goede staat van werking bevindt indien dit in overeenstemming is met de in Artikel 2 genoemde volkomen goed onderhoud en mechanische werkingstaat, zonder spoor van enigerlei beschadiging, behoudens normale slijtage. Deze teruggave moet geschieden ten laatste op datum opgenomen in contract ten laatste 09u00 uur! Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling door de huurder van een vergoeding van 100€ per uur vertraging wegens genotderving. Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen: Exterieur gereinigd (zonder hoge druk of carwash), bij gebreke minimum 250€ Interieur gereinigd, bij gebreke minimum 250€ WC-tank werd leeggemaakt en gespoeld, bij gebreke minimum 30€ De afvalwatertank is leeg, bij gebreke minimum 20€ Olie niveau in orde ad-bleu en dieseltank vol. Bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg. Als door het te laat terugbrengen door de huurder de verhuurder een andere
huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent

Artikel 11: Ten persoonlijke titel
De huurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten noch ter beschikking van een derde stellen.

Artikel 12: Rijbewijs en identiteitskaarten
De huurder dient een kopie voor te leggen van rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders. De minimum leeftijd voor het besturen van de camper bedraagt 23 jaar en de bestuurder dient minimum 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn van het recht op besturen en tevens een grondige kennis te hebben van het besturen van een wagen.

Artikel 13: Gebruik van de verhuurde voertuig
De huurder is verplicht de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig olie, waterpeil en bandendruk te controleren. De huurder verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt: Voor het betaald transport van passagiers of goederen Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen. In het kader van enigerlei autosport of competitie Aanpassing te doen aan het voertuig Transport van andere goederen dan louter persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de motorhome gedurende de huurperiode.
Tevens verboden:
Het gebruik van frituurolie en andere licht-ontvlambare stoffen in het voertuig. Elke vorm van roken in het gehele voertuig. Meenemen van huisdieren zonder voorafgaandelijke toelating. Smokkel van goederen of personen zonder papieren. Dit geld ook voor kleine hoeveelheden sigaretten. Bij gebreke zal u een schadevergoeding aangerekend worden van 250€ of en de prijs van de chemische reiniging. Bij een laattijdige betaling van een gedeelte van de huur zijn er intresten en schadevergoeding verschuldigd door de huurder.

Artikel 14: Fout van de huurder
De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten. In geval van laattijdige betaling van een gedeelte van de huur (bijvoorbeeld bij langer gebruik of bij schade) bij niet-betaling intresten een schadevergoeding verschuldigd is door de huurder.

Artikel 15: Verzekering
De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor voertuig(en) werd een burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium en
rechtsbijstand onderschreven.

Artikel 16: Informatieplicht van de huurder
De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van elke fout, schade of gebrek aan het materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden.

Artikel 17: Onderhoud(enkel van toepassing indien u langer dan 60 dagen huurt)
De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door een erkende garages te laten uitvoeren, volgens de instructies van het onderhoudsboekje, na overleg met de verhuurder. Herstellingskosten vallen ten laste van de huurder, indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens instructie van het onderhoudsboek. Om de kosten van deze herstellingen
te bepalen, is overeengekomen dat er tegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.

Artikel 18: Technische defecten
Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u contact op met de technische bijstandsverzekering (de contactgegevens en polisnummer zijn terug te vinden in de voertuigmap). Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens contact dient op te nemen met Philip Koppens op het nummer 00 32 475 25 36 53 ter melding van de herstellingskosten. Indien de motorhome tijdens uw reis door een technische panne niet kan gebruikt worden,
geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, wordt u gerepatrieerd. De huur voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, zijn terugvorderbaar, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet.

Artikel 19: Inbreuken op het wegreglement
De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 20: Ongeval
De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:
Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen.
Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.
Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.
Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

Artikel 21: Aansprakelijkheid verhuurder
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.

Artikel 22: Risico’s
Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de deze voorzien in de vervanging van het materiaal, onder dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst. Indien geen voertuig ter vervanging beschikbaar is binnen de 24 uur, zal de verhuurder de volledige huursom terug betalen en dit binnen de 7 dagen na de ingang van de huurovereenkomst zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 23: Contractgebied
De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

Artikel 24: Annulering van uw reservatie
Annulering dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de verhuurder naar de maatschappelijke zetel (zie Artikel 1). Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald. Het wordt dan ook aangeraden een annulatieverzekering af te sluiten. Een annulatieverzekering is niet inbegrepen.

Artikel 25: Inhoud van de motorhome
De inhoud van de motorhome die toebehoord aan de huurder kan in geval van schade niet gerecupereerd worden bij de verhuurder. Indien een technisch gebrek aan het voertuig ontstaat, zoals kortsluiting, brand, of dergelijke meer, kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de inhoud die eigendom is van de huurder. Dit is tevens van toepassing wanneer er ingebroken wordt in de motorhome en de inhoud van de huurder gestolen werd. Een verzekering inboedel is niet inbegrepen in de verhuurprijs en kan niet afzonderlijk onderschreven worden via de verhuurder. De huurder moet hiervoor zelf
instaan indien hij/zij wenst dat dit gedekt is in zijn/haar verzekering.

Artikel 26: Ontbinding en verbreking
De partijen kunnen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant in welke mate ook tekort komt aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

Artikel 27: Bevoegdheid en toepasselijk recht
Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de firma gelegen is. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de verhuurder.